M a s z t y      a  n t e n y      e l e k t r o n i k a      m e c h a n i k a

Strona główna ] W górę ]

W górę
Komutator KKAO
Komutator KSA
Wzmacniacz 1x20
Wzmacniacz 10x2
Komparator CKC
Wzorzec WW-1
SND 1

on

 

 

 

 

 

 

 

Wtórny Wzorzec Częstotliwości
WW-1

      Przeznaczenie:
      Wtórny wzorzec częstotliwości wytwarza sygnały wzorcowe o częstotliwościach nominalnych 0,1; 1; 5 i 10MHz. Częstotliwość tego wzorca podlega automatycznemu porównaniu i korekcji w odniesieniu do krajowej częstotliwości wzorcowej 225kHz (do dnia 1988.02.01 - 227kHz), stanowiącej falę nośną sygnału emitowanego przez Radiofoniczne Centrum Nadawcze.
      Sygnały wzorcowe mogą być wykorzystane przy pomiarach częstotliwości wysokostabilnych generatorów kwarcowych jako sygnały odniesienia, mogą też służyć do bezpośredniego sterowania różnych urządzeń np. częstościomierzy cyfrowych, syntezerów lub stopni wzbudzających nadajniki radiowe bądź telewizyjne.

      Dane techniczne:
 • urządzenie wytwarza sygnały wzorcowe o częstotliwościach nominalnych: 0,1; 1; 5 i 10MHz
 • w normalnych warunkach eksploatacyjnych dokładność częstotliwości nie jest gorsza niż 5x10-10 w ciągu doby po okresie jednego miesiąca nieprzerwanej pracy
 • stałość krótkoterminowa częstotliwości nie jest gorsza niż 1x10-10 w przedziale czasów uśredniania od 1s do 100s
 • korekcja częstotliwości wytwarzanych sygnałów wzorcowych jest dokonywana w sposób automatyczny, bez udziału użytkownika
 • napięcie sinusoidalnych sygnałów wyjściowych wynosi 1Vsk na rezystancji obciążenia 50W i przy rezystancji wyjściowej 50W
 • poziom dyskretnych sygnałów niepożądanych w widmie sygnału wyjściowego nie jest większy niż:
  • dla harmonicznych częstotliwości wyjściowej: -30dB
  • dla pozostałych: -60dB

  w odniesieniu do poziomu sygnału wyjściowego

 • wzorcową częstotliwość odniesienia stanowi krajowa częstotliwość wzorcowa 225kHz (do dnia 1988.02.01 227kHz) emitowana przez Radiofoniczne Centrum Nadawcze
 • zanik sygnału krajowej częstotliwości wzorcowej w czasie do 24 godzin nie wywołuje przekroczenia wymaganych tolerancji częstotliwości sygnałów wyjściowych
 • odbiornik sygnału krajowej częstotliwości wzorcowej 225kHz (227kHz) zapewnia poprawną pracę urządzenia przy natężeniu pola w. cz. sygnału krajowej częstotliwości wzorcowej, zawartym w przedziale od 2mV/m do 1V/m
 • urządzenie posiada gniazda wyjściowe, umożliwiające rejestrację analogową różnicy faz pomiędzy przekształconymi częstotliwościowo sygnałami wyjściowymi i sygnałem odniesienia 225kHz (227kHz), przy użyciu rejestratora o prądzie znamionowym 1mA i rezystancji wewnętrznej 500W
 • urządzenie jest wyposażone w następujące wskaźniki i elementy sygnalizacyjne
  • wskaźnik cyklu pomiarowego (dioda zielona)
  • wskaźnik zgrubnej korekcji częstotliwości (dioda żółta)
  • dwa wskaźniki częstotliwości różnicowej (diody czerwone)
  • wskaźnik względnego odchylenia częstotliwości wzorca (dwie cyfry ze znakiem)
  • wskaźnik stanu rejestru układu wykonawczego regulacji częstotliwości (trzy cyfry)
  • przełączany wskaźnik: sygnału wzorcowego 225kHz, sygnałów wyjściowych i napięć zasilających (miernik wychyłowy)
 • przestrojenie zgrubne częstotliwości generatora kwarcowego, stanowiącego źródło sygnałów wzorcowych, następuje przy odstrojeniu większym niż 4x10-10 od częstotliwości nominalnej, potwierdzonym trzema kolejnymi wynikami pomiarów
 • przestrojenie dokładne częstotliwości generatora kwarcowego następuje przy odstrojeniu mniejszym niż ą 4x10-10 i wynosi około 0,5x10-10
 • urządzenie jest przystosowane do zasilania z sieci jednofazowej prądu przemiennego 220V&plusmn10%, 50Hz&plusmn2Hz
 • całkowity pobór mocy nie przekracza 70VA
 • urządzenie pracuje poprawnie w zakresie temperatur otoczenia od +10&degC do +40&degC i ciśnieniu atmosferycznym od 860hP do 1060hP
 • wymiary urządzenia: 470x430x180
 • masa urządzenia: 130N

Napisz do Nas ilpro@onet.pl lub zadzwoń 23 692-2777, 23 692 8221 [ 05 kwietnia, 2021 ] [Copyright © 2001 IŁ-PRO Sp.z o.o]