M a s z t y      a  n t e n y      e l e k t r o n i k a      m e c h a n i k a

Strona główna ] W górę ]

W górę
Komutator KKAO
Komutator KSA
Wzmacniacz 1x20
Wzmacniacz 10x2
Komparator CKC
Wzorzec WW-1
SND 1

on

 

 

 

 

 

 

 

KOMUTATOR SYGNAŁÓW AKUSTYCZNYCH

KSA-600 /20x20/

1. Przeznaczenie komutatora

 Komutator sygnałów akustycznych KSA-600 /20x20/ jest urządzeniem stacjonarnym przeznaczonym do pracy w radiokomunikacyjnych ośrodkach nadawczych. Umożliwia współpracę 20 linii telefonicznych ośrodka z 10 nadajnikami.

Dołączenie do dowolnego nadajnika /od 1 do 10/ nie zmienia warunków odbioru w zauważalny przez operatora sposób. Sama operacja dołączania nie wprowadza żadnych zakłóceń odbioru.

Zdalne sterownie operacji połączeń za pomocą aplikacji programowej pracującej w systemie MS Windows (dowolny komputer w sieci LAN) pozwala operatorowi na natychmiastowe podanie sygnału do nadajnika z dowolnie wybranej linii. Aplikacja udostępnia statystyki wykonywanych operacji dla każdego użytkownika.

2. Dane techniczne

1.

Ilość wejść

20

2.

Ilość wyjść telefonicznych

Ilość wyjść telegraficznych

10

10

3.

Zakres przenoszonych częstotliwości

40Hz do 20kHz

4.

Zakres działania ARW

-10dB do +10dB

5.

Poziom sygnału wejściowego

0dB +/- 10dB

6.

Poziom sygnału wyjściowego

0dB +/- 1dB

7.

Impedancja wejściowa (symetryczna)

600 W

8.

Impedancja obciążenia (symetryczna)

600 W

9.

Nominalne  obciążenie wyjścia telegraficznego

20mA/24V

10.

Tłumienie przesłuchu

≥ 46dB

11.

Sterowanie zdalne

Sieć LAN

12.

Sterowanie awaryjne

Ręczne z komutatora

13.

Oprogramowanie

MS – Windows XP/7

14.

Zasilanie komutatora

220V/50Hz 20W

15.

Budowa panelowa

Kasety 19”

16.

Wymiary obudowy

1600x600x600

17.

Typ wejść i wyjść sygnałowych komutatora

DIN-5 gniazda

18.

Typ wejść sterujących sieci LAN

gniazda RJ45 (LAN)

3. Opis  konstrukcji komutatora KSA-600 /20x20/

Komutator sygnałów akustycznych zbudowany jest w postaci szafy stalowej dla kaset 19”, w której mieszczą się: kaseta wzmacniaczy, kaseta zasilaczy, 2 sekcje ZWL wejściowych i wyjściowych. Rozmieszczenie poszczególnych kaset w szafie pokazane jest na rys. 3.1.

Przednią ścianę szafy komutatora tworzą następujące płyty czołowe /kolejno od góry/:

-        płyta czołowa kasety zasilacza MZ-1;

-        płyty czołowe zespołu wyboru linii ZWL sekcja A i B (sterowniki ADAM5000/TCP);

-        płyta czołowa wzmacniaczy;

Napisz do Nas ilpro@onet.pl lub zadzwoń 23 692-2777, 23 692 8221 [ 05 kwietnia, 2021 ] [Copyright © 2001 IŁ-PRO Sp.z o.o]