M a s z t y      a  n t e n y      e l e k t r o n i k a      m e c h a n i k a

Strona główna ] W górę ]

W górę
Komutator KKAO
Komutator KSA
Wzmacniacz 1x20
Wzmacniacz 10x2
Komparator CKC
Wzorzec WW-1
SND 1

on

 

 

 

 

 

 


 KRÓTKOFALOWY WZMACNIACZ ROZDZIELCZY

KWR-1x20

1. Przeznaczenie wzmacniacza

     Krótkofalowy wzmacniacz rozdzielczy jest urządzeniem stacjonarnym przeznaczonym do pracy w radiokomunikacyjnych ośrodkach odbiorczych. Umożliwia współpracę 20 stanowisk odbiorczych ośrodka z 1 krótkofalową anteną odbiorczą. Antena współpracująca ze wzmacniaczem powinna być zabezpieczona przed wyładowaniami atmosferycznymi.

Na wejściu wzmacniacza rozdzielczego znajduje się pasywny, górno przepustowy filtr antenowy. Tłumi on sygnał silnych stacji średniofalowych i długofalowych, które przy dużych poziomach mogłyby poprzez intermodulację zakłócić sygnał użyteczny. Wzmacniacz jest szerokopasmowym układem aktywnym zbudowanym na tranzystorach MOSFET w układzie przeciwsobnym. Na wejściu wzmacniacza znajduje się diodowy układ zabezpieczający przed przekroczeniem maksymalnego napięcia wejściowego. Cały układ zapewnia wysoką liniowość i małe szumy

 

2. Dane techniczne

1.

Ilość wejść /anten KF/

1

2.

Ilość wyjść /odbiorników/

20

3.

Zakres przenoszonych częstotliwości

1,5MHz do 30MHz

4.

Maksymalny poziom sygnału wejścia krótkofalowego

1V

5.

Wejściowy współczynnik odbicia

- w zakresie

- w zakresie

 

1,5MHz do 1,8MHz: ≤0,20

1,8MHz do 30MHz: ≤0,15

6.

Impedancja obciążenia /nominalna impedancja wejściowa przyłączonych odbiorników/ /niesymetrycznie/

 

50 lub 75 W /niesymetrycznie/

 

7.

Wzmocnienie sygnału

- w zakresie

- w zakresie

 

1,5MHz do 1,8MHz: 0dB±2dB

1,8MHz do  30MHz: 0dB ±1dB

8.

Poziom sygnałów intermodulacyjnych

≤ -75dB

9.

Głębokość modulacji skrośnej

≤ 5%

10.

Zmiana poziomu napięcia wyjściowego przy połączeniu równocześnie 1 do 20 odbiorników do jednej anteny

≤ 2dB

11.

Tłumienie wsteczne

≥ 60dB

12.

Tłumienie między dwoma wyjściami /odbiornikami/ podłączonymi do jednej anteny

≥ 30dB

13.

Tłumienie przesłuchu

≥ 60dB

14.

Impedancja wejściowa

50 W

15.

Zasilanie

230V/50Hz

16.

Pobór mocy przez

5W

17.

Wymiary obudowy

750x290x90

18.

Masa

7kg

19.

Typ wejść i wyjść w.cz.

UC1 - gniazda

 

Napisz do Nas ilpro@onet.pl lub zadzwoń 23 692-2777, 23 692 8221 [ 05 kwietnia, 2021 ] [Copyright © 2001 IŁ-PRO Sp.z o.o]