M a s z t y      a  n t e n y      e l e k t r o n i k a      m e c h a n i k a

Strona główna ] W górę ]

W górę
Komutator KKAO
Komutator KSA
Wzmacniacz 1x20
Wzmacniacz 10x2
Komparator CKC
Wzorzec WW-1
SND 1

on

 

 

 

 

 

 

 

Cyfrowy Komparator Częstotliwości
CKC - 22/88

      Komparator częstotliwości CKC - 22 jest przeznaczony do pomiarów dokładności i stabilności częstotliwości wysoko stabilnych źródeł o częstotliwościach nominalnych stanowiących wielokrotność 1kHz i zawartych w zakresie od 4 do 4000kHz

      Urządzenie może być wykorzystywane do kontroli częstotliwości wzorców wtórnych, generatorów kwarcowych stosowanych w różnych systemach teletransmisyjnych i radiokomunikacyjnych oraz generatorów częstotliwości odniesienia w częstościomierzach cyfrowych. Uzyskane wyniki pomiarów mogą z kolei stanowić podstawę do przeprowadzenia korekcji częstotliwości badanych generatorów.

      Porównanie częstotliwości badanego źródła jest przeprowadzane w odniesieniu do krajowej częstotliwości wzorcowej 225kHz emitowanej przez Radiofoniczne Centrum Nadawcze w Konstantynowie.

      Bezpośredni wynik pomiaru w postaci względnego odchylenia częstotliwości jest wyświetlany na tablicy wskaźników cyfrowych.

      Urządzenie jest przystosowane do współpracy z drukarką cyfrową oraz rejestratorem analogowym.


  Podstawowe dane techniczne:

  • częstotliwość wzorca 225kHz
  • czułość odbiornika 2mV/m
  • częstotliwości badane: dyskretne, stanowiące wielokrotność 1kHz i zawarte w przedziale od 4 do 4000kHz
  • sygnał badany: sinusoidalny, niesymetryczny: 0,1 ÷ 3 Vsk.
  • zakres pomiaru względnego odchylenia częstotliwości: od -1,00x10-5 do +1,00x10-5
  • dokładność pomiaru odchylenia częstotliwości: ±2x10-10
  • bezpośredni odczyt częstotliwości badanej i różnicy faz
  • zasilanie: 220V, 50Hz, 35VA
  • wymiary: 445x141x355mm

Napisz do Nas ilpro@onet.pl lub zadzwoń 23 692-2777, 23 692 8221 [ 05 kwietnia, 2021 ] [Copyright © 2001 IŁ-PRO Sp.z o.o]