M a s z t y      a  n t e n y      e l e k t r o n i k a      m e c h a n i k a

Strona główna ] Anteny ] Elektronika ]

W górę
Oferta
Usługi
kontakt

on

 

 

 

 

 

 

M a s z t y      a  n t e n y      e l e k t r o n i k a      m e c h a n i k a

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej firmy. Przypominamy, że IŁ- PRO Sp. z o.o. jest firmą , która powstała w wyniku reorganizacji Instytutu Łączności, a ściślej Oddziału Instytutu Łączności w Pułtusku. Kontynuuje wieloletnią obecność na rynku telekomunikacji. Obecność na rynku w dobie bardzo dużej konkurencji jest świadectwem jakości oferowanych przez nas produktów i usług.

IŁ-PRO Sp. z o. o. jest firmą zajmującą   się produkcją i montażem anten radiofonicznych YAGI i UKF. Wieloletnia obecność na rynku oraz systematyczne wdrażanie nowych rozwiązań sprawiło, iż nasze produkty posiadają wysoką jakość. Naszym atutem jest możliwość wykonania anten według indywidualnych projektów we własnym zakładzie produkcyjnym.
Prowadzimy również produkcję masztów i wież antenowych wraz z projektowaniem i montażem. Proponujemy nowoczesne, lekkie i bezpieczne konstrukcje uwzględniające nowoczesne kierunki w konstrukcjach tego typu. Oto czym jesteśmy: firmą o dobrze ugruntowanym doświadczeniu, pragnieniu i zdolności do ciągłego ulepszenia naszych produktów oraz wychodzeniu naprzeciw wymaganiom naszych klientów. Zajmujemy się również produkcją urządzeń stacjonarnych przeznaczonych do pracy w radiokomunikacyjnych ośrodkach odbiorczych. Urządzenia takie jak komutator krótkofalowy anten odbiorczych KKAO-2000, czy krótkofalowe wzmacniacze, umożliwia współpracę do 40 stanowisk odbiorczych ośrodka z 10 do 30 krótkofalowymi antenami odbiorczymi. Komutator sygnałów akustycznych KSA-600  przeznaczony do pracy w radiokomunikacyjnych ośrodkach nadawczych. Umożliwia współpracę 20 linii telefonicznych ośrodka z 10 nadajnikami. Inne urządzenia dla telekomunikacji to WW-1 czy CKC-2

 
  ZAKRES DZIŁALNOŚCI

    Spółka IŁ-PRO, swoją działalność prowadzi na bazie nieruchomości i majątku ruchomego pozostałego po rozwiązaniu Oddziału Instytutu Łączności w Pułtusku.
Skład osobowy to byli pracownicy Instytutu.
    Do zadań Spółki należy:
 • wykonywanie modeli i prototypów unikalnych urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących przedmiot prac badawczo-rozwojowych,
 • wytwarzanie dla celów doświadczalnych, opracowanych w zakładach naukowo-badawczych Instytutu Łączności, urządzeń telekomunikacyjnych, aparatury kontrolo pomiarowej i innego sprzętu teleelektronicznego,
 • niepowtarzalna i powtarzalna produkcja jednostkowa i małoseryjna, głównie na rzecz "resortu łączności"
 • współpraca z firmami w zakresie modernizacji eksploatowanych urządzeń telekomunikacyjnych.
    DANE OGÓLNE
 • Rok powstania - 1999.
 • Forma organizacyjna - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Nieruchomości:
  • powierzchnia gruntów: 6902 m2
  • pełna infrastruktura techniczna
  • powierzchnia użytkowa budynku ogółem: 1290 m2
  • powierzchnia produkcyjna: 1.050 m2
 • Zatrudnienie ogółem: 9 osób
    wpeD.jpg (3110 bytes)
 • systemy anten nadawczych UKF
 • anteny nadawczo-odbiorcze Yagi na pasma 315, 330, 420, 460, 870 MHz i 2,4GHz
 • krótkofalowe komutatory anten odbiorczych KKAO-75
 • maszty, wieże i osprzęt dla obiektów sieci telefonii cyfrowej GSM i sieci 2,4GHz
 • barierki ruchome odgradzające i zaporowe
 • balustrady ze stali nierdzewnej
 • ogrodzenia placów zabaw
 • stojaki do transportu okien


    Zajmujemy się produkcją wyrobów do dalszego montażu. Ostatnio we współpracy z firmami specjalistycznymi (podwykonawcami) prowadzimy inwestycje kompleksowo (pod klucz). W wyniku wspólnego  Zakładu Usługowo-Projektowego ANES w Płocku, opracowano i wykonano fizycznie pracę p.n.-"Wieża PULMAK dla stacji GSM w Pułtusku", "Wieża PULMAK dla stacji GSM w Szreńsku", "Wieża PULMAK dla stacji GSM w Nowym Mieście".
    Korzystamy ze specjalistycznego oprogramowania podwykonawcy, niezbędnego do kompleksowego wykonania projektu technicznego, który spełnia wszystkie szczegółowe wymagania klienta: technologię posadowienia, założoną sztywność konstrukcji w zależności od warunków glebowych, strefy wiatrowej i klimatycznej oraz obciążenia antenami.
    Proponujemy nowoczesne, lekkie i bezpieczne konstrukcje uwzględniające nowoczesne kierunki w konstrukcjach tego typu na świecie.


    
wpe10.jpg (2999 bytes)
 • montaż elektryczny płytek i podzespołów elektronicznych z wykorzystaniem obwodów drukowanych
 • uruchamianie urządzeń elektronicznych analogowych i cyfrowych oraz pomiary końcowe
 • wykonywanie kompletnych elementów mechanicznych z wykorzystaniem technologii:
  • zgrzewania
  • obróbki skrawaniem i ślusarstwa
  • szlifowania
  • odlewania żywic poliestrowych
  • spawania stopów aluminium w osłonie argonu i CO2
  • spawanie i obróbka stali nierdzewnej
  • montaż balustrad, ogrodzeń i masztów
 Główni odbiorcy:
 • zakłady telekomunikacji.
 • prywatne stacje radiowe
 • operatorzy sieci polskiej telefonii cyfrowej

    ATUTY SPÓŁKI
 • wieloletnia obecność na rynku telekomunikacyjnym,
 • doświadczona załoga
 • stabilność wynikająca z powiązań umowy generalnej o współpracy z Instytutem Łączności w Warszawie
 • atrakcyjne położenie przy trasie nr 61 Warszawa - Augustów, w odległości 60 km od Warszawy i 2 km od centrum miasta.

    Lista referencyjna:
    W dotychczasowej działalności doświadczalnej należy wyróżnić następujące tematy:
 • komutatory anten odbiorczych,
 • komparatory częstotliwości,
 • wtórne wzorce częstotliwości,
 • generatory wzbudzające dla średniofalowych nadajników radiofonicznych,
 • urządzenia sumowania mocy, wyposażenie elektroniczne stanowiska radiotelefonistki, anteny maszty i osprzęt dla sieci 160 MHz,
 • urządzenia adaptujące instalacje sieci 160 MHz do współpracy z centralami elektronicznymi,
 • anteny nadawczo-odbiorcze i maszty na pasmo 420÷460 MHz,
 • anteny, maszty i osprzęt dla radiofonii UKF,
 • zmodernizowane wózki badaniowe dla central elektromechanicznych,
 • rozproszony system zaliczania wielokrotnego dla central elektromechanicznych,
 • przetwornice telekomunikacyjne,
 • aparatura badaniowa ABUS/93,
 • stanowiska dyspozytorsko - konferencyjne dla potrzeb straży pożarnych,
 • mierniki natężenia ruchu telefonicznego,
 • szafki kablowe,
 • kasety dla potrzeb systemu bilingowego,
 • komputerowy system nadzoru i kontroli obiektów telekomunikacyjnych,
 • maszty, wieże i osprzęt dla obiektów sieci telefonii cyfrowej GSM.

                     Mapa dojazdu:

Napisz do Nas ilpro@onet.pl lub zadzwoń 23 692-2777, 23 692 8221 [ 05 kwietnia, 2021 ] [Copyright © 2001 IŁ-PRO Sp.z o.o]